Advokatfirman Bodén

Advokatfirman Bodén

Föregående bild
Nästa bild

Om Byrån

Advokatfirman Bodén AB har sitt säte i Örnsköldsvik sedan starten 1979 och vårt kontor finner Du på Stora Torget 2, i samma hus som Swedbank. Med en bred juridisk kompetens arbetar byrån med att företräda privatpersoner i allmänjuridiska frågor och företag i affärsmässiga spörsmål. Härutöver arbetar vi i stor utsträckning med obeståndsfrågor inkl. konkursförvaltning. Vi medverkar självklart till att Du som klient får del av de skydd Dina försäkringar kan ge upphov till, såsom t ex rättsskydd och även allmän rättshjälp. Detta reducerar normalt Din kostnad för vårt biträde markant.