Process- & skiljemannarätt

Byrån har stor processvana som ombud åt privatpersoner och företag inför allmän domstol. Vi kan därför biträda med kvalificerad rådgivning vid domstolsprocesser och skiljeförfaranden.