Konkursförvaltning

Advokatfirman Bodén har mycket erfarna konkursförvaltare och biträder även vid företagsrekonstruktioner eller ackordsförhandlingar. Förutom åtaganden som konkursförvaltare och företagsrekonstruktioner kan vi biträda vid ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktionsförfaranden, likvidationer och därtill kopplade domstolsprocesser. Advokatfirman Bodén AB bistår även företag och privatpersoner i allmänna obeståndsrättsliga spörsmål.