Affärsjuridik

Advokatfirman Bodén erbjuder affärsjuridisk kompetens. Vi biträder vid avtalsförhandlingar, förhandlar om och genomför köp och försäljning av företag, upprättar och granskar kommersiella avtal samt medverkar vid bolagsstämmor. Vi biträder även vid tvister som kan uppstå i affärsjuridiskt hänseende inklusive förhandlingar om avtal o.dyl. på affärsengelska.