Rättsskydd via din försäkring

Via din hemförsäkring eller företagsförsäkring kan man i många ärenden erhålla rättsskydd som täcker stora delar av ombudskostnaderna. Vi hjälper självfallet till med ansökan och kontakten med ditt försäkringsbolag.