Fastighets- & entreprenadrätt

Advokatfirman Bodén biträder ofta klienter vid köp och försäljning av fastigheter. Vi har stor erfarenhet av rådgivning när det gäller fel i fastigheter, plan - och byggfrågor samt hyresfrågor, särskilt såvitt för lokalhyra. På entreprenadsidan erbjuder vi bla rådgivning och biträde. Vi biträder även givetvis i tvister inom detta område.