Skadestånd- & försäkringsrätt

Advokatfirman Bodén erbjuder kvalificerad rådgivning när det gäller frågor om skadestånd och försäkring. Vi kan t ex hjälpa till med tolkning av försäkringsavtal. Vi åtar oss även uppdrag som ombud åt enskilda och försäkringsbolag i tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning. Du kan även få få juridiskt biträde vid skaderegleringar vid t.ex. bränder, vattenskador o.dyl.