Gunnar Bodén

Gunnar Bodén avlade juristexamen vid Uppsala Universitet 1970. Efter tingsnotarietjänstgöring i Skellefteå blev han medlem av Advokatsamfundet 1977.

Gunnar Bodén har under många år haft förtroendeposter inom Advokatsamfundet såsom tex vice ordf i Advokatsamfundets Norra avdelning, medlem i Samfundets yrkesråd och fortbildningsutskott.

Gunnar Bodén har även varit lärare och examinator för blivande advokater och under en period företrätt samfundet i disciplinärenden mot kollegor.

Gunnar Bodén arbetar huvudsakligen med affärsjuridiska frågor, tvistemål samt konkursförvaltning.
Henrik Bodén är advokat och avlade Jur Kandexamen vid Uppsala Universitet 2006 och har varit verksam vid Advokatfirman Bodén AB sedan dess.

Henrik arbetar med brottmål, tvister, konkursförvaltning samt allmänjuridik i övrigt.

Henrik Bodén

Kalle Bodén

Karl Bodén är advokat och avlade Jur Kandexamen vid Uppsala Universitet 1999.

Efter arbete på ett internationellt managementföretag har Karl arbetat på vår byrå sedan 2002 med huvudsaklig inriktning på affärsrätt, fastighetsrätt, och konkursförvaltning .