Brottmål

Advokatfirman Bodén har en lång erfarenhet av att arbeta med brottmål. Byrån företräder både klienter som står åtalade för brott, då i egenskap av offentlig försvarare, och klienter som blivit utsatta för brott, då i egenskap av målsägandebiträde.