Avtals- & köprätt

Avtals- och köprätt är centrala rättsområden som aktualiseras i många av byråns uppdrag. På advokatfirman Bodén AB har vi en betydande erfarenhet av att biträda våra klienter med att förhandla fram och upprätta olika typer av avtal eller vid tvister i samband med ingångna avtal eller köp. Det kan röra överlåtelseavtal vid försäljning av bolag eller rörelser, aktieägaravtal, samarbetsavtal, licensavtal, nyttjanderättsavtal, hyresavtal samt avtal rörande försäljning av varor och tjänster.